Geoblog.pl    pielgrzym    Zdjęcia    Pielgrzymka do Ziemi Świętej i Egiptu
pielgrzym
Ryszard Szostak
zwiedził 12% świata (24 państwa)
Zasoby: 109 wpisów109 108 komentarzy108 1346 zdjęć1346 0 plików multimedialnych0